บินเดี่ยวเลาะเลียบโขง 3,000 กิโลเมตร ไปกับ Yamaha Exciter 150

บินเดี่ยวเลาะเลียบโขง 3,000 กิโลเมตร ไปกับ Yamaha Exciter 150 กับการออกเดินทางท่องเที่ยว เชียงใหม่ – เลาะเลียบแม่น้ำโขง – เชียงใหม่ ด้วยระยะทางร่วม 3,000 กิโลเมตร สนุก เร้าใจ จริงๆครับ