ควบรถเที่ยวลาว หลังลาวปิดด่านมานาน เชียงใหม่ – วังเวียง – หลวงพระบาง 2,500 กิโลเมตร

ควบรถเที่ยวลาว หลังลาวปิดด่านมานาน เชียงใหม่ – วังเวียง – หลวงพระบาง 2,500 กิโลเมตร